POLITIKA PRIVATNOSTI

Opšte informacije

Ovu Politiku privatnosti izdaje Deverra Farm DOO, Ždeglovo bb, 16230 Lebane, matični broj: 21148342, PIB: 109242909 ( u daljem tekstu Deverra Farm / rukovalac ). Za više informacija o Deverra Farm-u, pogledajte naš vebsajt: https://www.deverra.rs/
Politika privatnosti sastavni je deo Uslova korišćenja online prodavnice.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je privredno društvo Deverra Farm DOO. Kontakt e-mail: office@deverra.rs.

1. Obrada ličnih podataka

Kako nam je izrazito važno da Vas na što transparentniji način informišemo o zaštiti privatnosti korisnika online prodavnice, načinu obrade Vaših ličnih podataka, svrsi i pružiti Vam sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i korištenje Vaših ličnih podataka kao korisnika online prodavnice.

Za sve Vaše podatke se obvezujemo da ćemo ih obrađivati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018 u daljem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) te svim pozitivnim propisima na snazi u Republici Srbiji, po najvišim standardima koje Deverra Farm primenjuje u svom poslovanju.

 

2. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Obrada podataka korisnika Deverra Farm online prodavnice vrši se se u skladu sa članom 12. st. 1. tački 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te članom 12. st. 1. tački 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Za realizaciju kupovine naših proizvoda, u obavezi ste da nam dostavite određene lične podatke bez kojihbi realizacija kupovine bila nemoguća. Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije izrazio saglasnost za navedeno, odnosno dao pristanak.

3. Svrha obrade ličnih podataka

Svrha obrade ličnih podataka korisnika online prodavnice je realizacija kupovine naših proizvoda, isporuke pošiljke na adresu koju ste ostavili, rešavanje reklamacija, kontakt sa potrošačem u slučaju da je potrebna neka dodatna informacija, primanje marketinških poruka putem elektronske pošte ili SMS poruka ukoliko ste dali pristanak za navedeno.

4. Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo

Lični podaci koji su neophodni prilikom kupovine na sajtovima Deverra Farm DOO su sledeći:

  • Ime i prezime,
  • adresa elektronske pošte (e-mail),
  • kontakt telefon,
  • mesto stanovanja i poštanski broj,
  • adresa stanovanja

Ime i prezime, kontakt telefon, mesto stanovanja i poštanski broj su neophodni za samu isporuku porudžbine. Adresa elektronske pošte se koristi za slanje konfirmacionih poruka po završenoj kupovini i, ukoliko ste dali pristanak, za slanje marketinških i reklamnih poruka.

Vašu adresu elektronske pošte ne razmenjujemo sa svojim poslovnim partnerima.

Naš je cilj slanje ponuda za koje verujemo da su klijentima relevantne i vredne. Ponude se izrađuju i vode u skladu sa strogim uslovima osmišljenima da bi se zaštitile sigurnost i privatnost ličnih informacija naših klijenata.

5. Razdoblje čuvanja ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvaćemo do 5 godina od poslednje upotrebe našeg sajta.

6. Razmena ličnih podataka 

Deverra Farm  može lične podatke razmenjivati sa sledećim grupama primalaca:

Obrađivačima podataka koji u ime Deverra Farm-a kao rukovaoca obrađuje podatke o ličnosti temeljem pismenog ugovora i pismenih uputstava te preduzima, a u skladu sa ugovornim odnosu sa rukavocem sve potrebne mere zaštite ličnih podataka.
Kurirskoj službi koji u ime Deverra Farm vrši isporuku porudžbina kupcima a u skladu sa ugovornom odnosu sa rukovaocem vodi
U svim takvim slučajevima Deverra Farm će zadržati kontrolu nad ličnim podacima i odgovornost za korišćenje ličnih podataka, a ostale primatelje obavezati odgovarajućim ugovorima na postupanje sa ličnim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

7. Obrada ličnih podataka maloletnih lica

Maloletnim licima nije dozvoljen pristup niti korišćenje sajta i kao takva se ne vrši obrada podataka maloletnih lica.

Deverra Farm proverava odgovarajućim merama da li se usluge naše online prodavnice odvijaju u skladu sa zakonskom obavezom iz člana 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

8. Administrativne e-mail poruke

Za potrebe realizacije kupovine, Deverra Farm šalje administrativne e-mail poruke koje se odnose na korisničku aktivnost na svom sajtu i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahteve ili pitanja i koje su nužne za funkcionisanje stranice te se primanje navedenih poruka ne može isključiti.

9. Obrada ličnih podataka u okviru marketinških aktivnosti

Vaše lične podatke obrađujemo u svrhe marketinga, samo ako ste nam za isto dali pristanak. U tu svrhu, možemo Vam slati newslettere na adresu koju ste naznačili za primanje takvih poruka.

Svoj pristanak za primanje marketinških poruka u svako doba možete opozvati sa budućim dejstvom slanjem email poruke na social@deverra.rs.

10. Informacije vezane za vaša prava

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pripadaju Vam sledeća prava:

  • Pravo na informisanje o Vašim ličnim podacima,
  • Pravo na pristup podacima,
  • Pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših ličnih podataka,
  • Pravo na prigovor na obradu podataka,
  • Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ako želite iskoristiti Vaša prava, obratite se Vašim zahtevom na adresu social@deverra.rs kao i kontatom na broj 016/841-080.

11. Povezane internet stranice

Morate biti svesni da druge Internet stranice do kojih možete doći koristeći link na stranici www.deverra.rs mogu sadržavati odredbe o zaštiti privatnosti koje se razlikuju od ovde navedenih odredaba

12. Izmene Politike privatnosti

Sve izmene ove Politike privatnosti privatnosti biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo.

Datum: Decembar 2020. godine