DRUŠTVENA ODGOVORNOST

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

vrednost

koju se trudimo da negujemo u našoj kompaniji i okruženju tiče se održivog razvoja. Korporativna odgovorost kao takva je integrisani deo našeg sistema. Etička načela i praksa dobronamernog činjenja je osnov odnosa među našim zaposlenima i temelj kulture kompanije.  Ovo se održava i na ceo lanac vrednosti težnjom da se sirovine koje se koriste u proizvodnji prikupjaju i nabavljaju od lokalnih dobavljača i to sa podnežja čija su flora i fauna očuvane i neeksploatisane u velikoj meri.

DO 1
DO 2

U želji da ove naše vrednosti i primere dobre prakse podelimo sa sugrađanima, svakodnevno se stavjamo u ulogu društvenog informativnog servisa. Naša misija o produbljivanju svesti i zahvalnosti prema prirodi među populacijom biva delimično ostvarena organizovanjem seminara i edukacija o zaštiti, upotrebi i manipulaciji biljem. Takođe, filantropske aktivnosti kao direktno vidljivi efekat ne zaostaju, te se rado odazivamo na molbe i upute o finansiranju lokalnih organizacija, klubova, bolnica i njihovih specijalizovanih odeljenja.

Neke od naših društveno odgovornih aktivnosti su prepoznate i na nivou EU.

Više o ovome pogledajte na: