PROIZVODNJA

Naš fokus poslovanja je proizvodnja preparata koji deluju snagom prirode. Ovim stvaramo još jednu neraskidivu nit između ljudi i prirode.


U svom sastavu posedujemo :
1. Pogon za ekstrakciju i destilaciju
2. Pogon za proizvodnju kozmetike posebne namene
3. Pogon za proizvodnju sirupa

Govoreći o našim proizvodima, standardizovan kvalitet i sadržaj aktivnih komponenata na istom nivou su naša osnovna vodeća načela. Jer samo kvalitetne biljke daju i kvalitetne proizvode.

Svaka faza proizvodnog toka realizuje se uz primenu različitih sistema menadžmenta kvaliteta: Sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) kao i dobre proizvođačke prakse (DPP).
Kvalitet proizvoda i metoda dobijanja istog, različitim ekstragensima odgovarajućih koncentracija i razmena (DER) odgovara zahtevima raličitih pravilnika, monografija i evropskih farmakopeja (Ph.Jug IV, Ph.Eur 8.0 itd.) + Nacionalna zakonodavstva i EMA+ u toku implementacija ISO 90015.

U cilju unapređenja naših poslovnih odnosa i unapređenja kvaliteta naših proizvoda/usluga, stalno se sprovodi obuka svih zaposlenih: Naša snaga su naši zaposleni, koji imaju integralnu ulogu u održavanju integriteta naših proizvoda i podržavanju naših poslovnih vrednosti. pa

POGON EKSTRAKCIJE I DESTILACIJE

Ekstraktivni preparat u našem proizvodnom pogonu dobije se podvrgavanjem biljnih droga metodama ekstrakcije, destilacije, ceđenja i koncentrovanja.
Pre samog podvrgavanja različitim metodama ekstrakcije, potrebno je biljnu drogue prikupiti samo u period kada sadrži maksimum lekovitih supstanci I odmah nakon toga pristupiti inaktivaciji enzima. To se postiže sušenjem u našoj sušnici, kako bi se sprečio proces destrukcije biološki aktivnih materija.
Nakon dugog puta pripreme, biljka je spremna da nam prenese svu svoju mudrost koja nam je neophodna da lečimo. Najbolje iz nje izvućićemo tradicionalnim, prirodnim metodama ekstraktovanja uz odgovarajući rastvarač. U zavisnosti od same koncentracije, razmere i selektivnosti rastvarača, zavisiće i izdvajanje aktivnih komponenata iz biljne droge. Zato nas stručni tim vrlo pažljivo i obazrivo, uz nesebičnu pomoć eksternih saradnika, stvara neraskidivu nit između prirode i ljudi.

PROIZVODNI POGON KOZMETIKE SA POSEBNOM NAMENOM

Kozmetički proizvodi sa posebnom namenom jesu proizvodi koji nemaju primarno biocidno dejstvo, koji se nanose na kožu ili sluzokožu ili dolaze u dodir sa drugim delovima tela (kosa, nokti I sl) a za razliku od drugih kozmetičkih proizvoda, imaju posebno delovanje, specifičnu namenu I ograničeno vreme primene.
U okviru ovog pogona, kao rezultat, dobijaju se: Gelovi, kreme, balzami I šamponi.

Visokokvalitetnu formulaciju proizvoda dobijenih u pogonu kozmetike posebne namene pripisujemo: Konstantnoj međukontroli proizvoda I kontroli kvaliteta finalnog proizvoda, u internoj, dobro opremljenoj laboratoriji I automatizacija punjenja, zatvaranja, štampe I pakovanja, uz korišćenje sirovina sa visokim sadržajem aktivnih materija.

PROIZVODNI POGON SIRUPA

Prirodni biljni ekstrakti, dobijeni jedinstvenim postupkom proizvodnje, ugradjuju se u sirupe. Proizvodnja sirupa vrši se linijskim tokom proizvodnje što podrazumeva da proizvod mora biti visokostandardizovan I mora teći od jedne operacije do sledeće u propisanom redosledu. Sirup se proizvodi u visoko tehnološki naprednom reaktoru koji je konstruisan isključivo za potrebe proizvodnje sirupa, čime se obezbeđuje neometana linijska proizvodnja i garantuje standardizovan kvalitet.

USLUŽNA PROIZVODNJA

registration

Ukoliko raspolažete već postojećom recepturom proIzvodnje željenog proizvoda, za vas vršimo usluge:

  • Pripremanje dokumentacije i predaja proizvoda radi dobijanja stručnog mišljenja i kategorizacije, ispitivanje zdravstvene ispravnosti kod akreditovanih laboratorija i podnošenje zahteva za upis u bazu podataka,
  • Proizvodnja krema, mleka, losiona, tonika, melema, gelova, šampona,
  • Obezbeđivanje sirovina i repromaterijala.
registration

Ukoliko, pak, nemate svoju recepturu, za Vas možemo:

• Izvršiti analizu Vaših želja i zahteva

• Predložiti recepualna rešenja

• Obezbediti sirovine i repromaterijale

• Proizvesti odabranu recepturu

• Pakovati

• Pripremiti dokumentaciju i predaju proizvoda radi dobijanja stručnog mišljenja i kategorizacije, ispitivanja zdravstvene ispravnosti kod akreditovanih laboratorija i podnošenje zahteva za upis u bazu podataka

• Izvršiti registraciju