KONTROLA KVALITETA

Svesnost o značaju upravljanja sistemom kvaliteta pri opredeljenju za parafarmaciju kao delatnost je ne važna, no nužna. Veliku odgovornost o brizi za zdravlje naših potrošača savesno snosimo postavaljajući kvalitet proizvoda i njegovu kontrolu kao primat u poslovanju. Dosadašnja praksa svedoči o efektivnom sistemu menadžmenta kvalitetom kroz zadovoljsto krajnjih korisnika, priznanjima viših organa i institucijama ali i zadovoljstvom naših zaposlenih.

Postizanje visokog nivoa kvaliteta obezbedili smo implementacijom nekoliko međunarodnih I nacionalnih sistema, ali se ovaj process i dalje neprestano odvija.


Uvođenje  HACCP-a već u prvoj godini poslovanja bio je  imperativ za dostizanje maksimalnog zadovoljstva potrošača, čime smo obezbedili tržišnu  konkurentnost i garanciju kvaliteta. Identifikovali smo  rizične tačke proizvodnje, definisali akcije preventivnih mera za njihovu kontrolu, definisali bezbedonosne i higijenske standarde. Implementacijom HACCP sistema u naše poslovanje delegarana je odgovornost na sve učesnike u lancu snadbevanja, što je dodatno učvrstilo garanciju isporuke najviše vrednosti.

Aktivno sleđenje direktiva Europske agencije za lekove (EMA) čiji je cilj zaštita i obezbeđenje zdravlja ljudi alii životinja obezbeđuje se evaluacijom i praćenjem svojstavai primene lekova u Evropskoj uniji (EU).

 

Uz pomoć regulativa koje su donete Nacionalnim zakonodavstom, prevashodno, garantuju se opšti uslovi o bezbednosti hrane kao i obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom kroz sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane.

U je toku implementacija sistema ISO 9000:2015 kojim se specifikuju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom u cilju dokazivanja sposobnosti kompanije da konzistentno obezbeđuje proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa, kao i u ostvarivanju  povećanja zadovoljstva korisnika efektivnom primenom sistema.

 Kao krajnji rezultat implementacije očekujemo:

 

  • Unapređenje konkurentske prednosti i postizanje poslovne izvrsnosti,
  • Povećanje efikasnosti poslovnog procesa usled jasno definisanih odgovornosti i ovlašćenja, permanentne kontrole procesa i definisanja upravljačkih linija,
  • Unapređenje kontrole kvaliteta i merenja, smanjenje grešaka u procesima,
  • Povećanje konkurentnosti preduzeća na tržištu kroz permanentno poboljšanje  performansi svih procesa,
  • Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
  • Poboljšanje korporativnog imidža  kompanije.