Donacija službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Opšta Bolnica Leskovac

Donacija službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Opšta Bolnica Leskovac

Namenski opredeljenjei i pažljivo isplanirane donacije koje daju maksimalni efekat su deo naše filantropske politike. Dodeliti sredstva i proizvode tamo gde su najpotrebniji. Ovoga puta, u saradnji sa specijalizovanim i stručnim upošljenicima odeljenja za fizikalnu medicine i rehabilitaaciju u okviru Opšte bolnice u Leskovcu, donirani su preparati koji u mnogome potpomažu korisnicima u njihovom oporavku.