Donacija SBR “Gejzer”

Donacija SBR “Gejzer”

Dana 21.08 2019 godine održana je prezentacija propraćena i donacijom naših proizvoda korisnicima u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Gejzer”.
Donirani proizvodi su namenski birani da ovim korisnicima olakašaju i poboljšaju lečenje u pomenutoj ustanovi.