Organizovana škola lekovitog bilja

Organizovana škola lekovitog bilja

Težnju intezivnije edukacije stanovništva o potencijalima i mogućnostima, značaju i efektima poznavanja lekovitih herbi počeli smo da ostvarujemo organizacijom seminara na pomenute teme.

Uz prusustvo lokalne samouprave, Privredne komore Srbije, predstavnika Eupro-ai i uz prisustvo više od 50 gostiju i medijskih ekipa, a na zadovoljstvo svih segmenata jaavnosti, uspešno je realizovan ovaj, po nama, važan projekat koji pretenduje da postane tradicionalni događaj.